Công trình

06/04/2023  -  Admin

CẢI TẠO DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT - NHÀ MÁY SX NƯỚC UỐNG TĂNG LỰC LIPOVITAL

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 13.802.727.053 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 04 tháng

Tin khác