Công trình

06/04/2023  -  Admin

CẢI TẠO HỆ HVAC, ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, PANEL XƯỞNG SẢN XUẤT VACXIN

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 4.006.230.800 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 1,5 tháng

 

Tin khác