Công trình

06/04/2023  -  Admin

CẢI TẠO NHÀ MÁY DẦU TƯỜNG AN - TC FCSC 22000

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 7,100,000,000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 03 tháng

Tin khác