Công trình

06/04/2023  -  Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Địa điểm: 26 Hàn Thuyên, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Điiều hòa không khı́ , Panel, Epoxy, Điện động lực + Chiếu sáng

Tin khác