Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY COCA- COLA VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 2.617.607.300 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 02 tháng

Tin khác