Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 1.251.917.304 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : 01 tháng

Tin khác