Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY NHỰA ĐỒNG NAI - THEO TIÊU CHUẨN BRC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 4,235,000,000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 2,5 tháng

Tin khác