Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ FAPV

Địa điểm: Đường 14, KCX Tân Thuận, Q7, TP. Hồ Chı́ Minh

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khı́ + Điện Điều Khiển

Tin khác