Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY SX BAO BÌ DƯỢC PHẨM - THEO TIÊU CHUẨN ISO 15378

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 7.480.000.000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 03 tháng

Tin khác