Công trình

06/04/2023  -  Admin

NHÀ MÁY SX THUỐC THÚ Y GMP BIO - PHARMACHEMIE

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 1,166,000,000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 02 tháng

Tin khác