Tin tức & sự kiện

25/11/2020  -  Admin

Tiêu chuẩn PIC/S-GMP

PIC/S là gì?


PIC/S viết tắt từ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm.
PIC/S là Công ước về Thanh tra Dược và Chương trình Hợp tác Thanh tra trong lĩnh vực Thực hành Tốt Sản xuất Thuốc (GMP). Tiêu chuẩn sản xuất này, tính đến thời điểm hiện tại, đã được 46 quốc gia thành viên chủ yếu thuộc châu Âu và châu Mỹ tuân thủ.

Hiện nay, PIC/S-GMP được biết đến như tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được áp dụng xuyên suốt trong quá trình sản xuất dược phẩm của doanh nghiệp dược. Có rất nhiều quốc gia phát triển lựa chọn PIC/S-GMP là tiêu chuẩn trong sản xuất dược phẩm vì mang lại nhiều lợi ích trong chất lượng dược phẩm cũng như dễ dàng xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của PIC/S-GMP trong tương lai. Khi đã là thành viên của PIC/S, các lợi ích ở tầm quốc gia và kể cả các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm là khá rõ, từ đó giúp nâng cao tiềm lực và khả năng cạnh tranh của ngành dược phẩm nước nhà.

Tin khác