Công trình

06/04/2023  -  Admin

TỔNG KHO GSP CHO NGUYÊN LIỆU - BAO BÌ -THÀNH PHẨM (DƯỢC PHẨM)

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 1.894.111.877 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: Đang thi công

Tin khác