Công trình

06/04/2023  -  Admin

VIỆN VACXIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NHA TRANG

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 3,521,925,600 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 03 tháng

 

Tin khác