Công trình

06/04/2023  -  Admin

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM 150 - TIÊU CHUẨN GMP

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 2,935,669,000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 02 tháng

Tin khác