Công trình

06/04/2023  -  Admin

XƯỞNG SẢN XUẤT NGYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM - MEN VI SINH (PROBIOTIC)

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 4.094.932.600 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 02 tháng

Tin khác