Công trình

06/04/2023  -  Admin

XƯỞNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE THEO TIÊU CHUẨN HS-GMP

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 5.954.216.865 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 02 tháng

 

Tin khác