Công trình

06/04/2023  -  Admin

XƯỞNG SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ XƯỞNG BÁN RẮN (THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN)

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 11.600.000.000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 03 tháng

Tin khác