Công trình

06/04/2023  -  Admin

XƯỞNG SX NƯỚC SỐT MAYONNAISE - TC HACCP

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 1.035.760.000 VND

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 2.5 tháng

 

Tin khác