Công trình

06/04/2023  -  Admin

VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ NHA TRANG

Địa điểm: Số 9, Đường Pasteur, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Tı̉nh Khánh Hòa

Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, Điện HVAC, Panel, Vinyl, Thiết bị Passbox...

Tin khác