Công trình

06/04/2023  -  Admin

XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150

Địa điểm: 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chı́ Minh

Hạng mục: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Điềuu hòa không khı́ , Panel, Epoxy, Điện động lực + Chiếu sáng

Tin khác